Celem projektu jest opracowanie kompleksowego basenu rehabilitacyjnego z funkcjami dedykowanymi wsparciu rehabilitacji. W projekcie przewidziano rozwój i wdrażanie rozwiązań technologicznych umożliwiających realizację nowych metod leczenia i rehabilitacji nakierowane na niepełnosprawności w zakresie mobilności. Wprowadzenie w produkcie takich rozwiązań jak:

  • Masażery tlenowe,
  • Leżanka do masażu,
  • Bieżnia,
  • Rowerek,
  • Przeciwprąd turbinowy ,
  • Platforma - obniżająca / podwyższająca dno ,
  • Obudowa do niecki - kompletny produkt dający możliwość braku konieczności wmontowywane w podłogę / ziemię

Wartość projektu 1 591 374,00 PLN
Wkład z UE 781 810,00 PLN