Niecki basenowe skimmerowe

Niecki basenowe skimmerowe

We
create
steel
beauty
Specyfikacja  
  A ściany 2,5 mm ze wzmocnieniami 2 mm walls 2,5 mm with reinforcement 2 mm
 B skimmer M 450 mm skimmer M 450 mm
  C dno antypoślizgowe  non-slip bottom 1,5 mm
 D spust denny  bottom outlet
 E dysze napływowe  inflow nozzles
 F rama pod nieckę ocieplona styrodurem zabezpieczona
 od spodu blachą nierdzewnĄ
steel frame of the shell insulated with styrodur
additionally secured from the bottom with stee