Swimming pool shells with overflow gutter

Swimming pool shells with overflow gutter

We
create
steel
beauty
Specyfikacja  
A ściany 2,5 mm ze wzmocnieniami 2 mm walls 2,5 mm with reinforcement 2 mm
B skimmer M 450 mm skimmer M 450 mm
C dno antypoślizgowe 1,5 mm non-slip bottom 1,5 mm
D spust denny  bottom outlet
E dysze napływowe inflow nozzleS
F rama pod nieckę ocieplona styrodurem zabezpieczona od spodu blachą nierdzewną steel frame of the shell insulated with styrodur additionally secured from the bottom with stee